شعرزیبای درباب روزمعلم | بلاگ

شعرزیبای درباب روزمعلم

تعرفه تبلیغات در سایت

معلم روز و نام تو مبارك

معلم صبح شام تومبارك

ز درس ات چشم ما پر نور گردد

زمانه خوش به كام تومبارك

===

 

خريدم تحفه ها بهر معلم

شدم دل شاد در شهر معلم

الفبا را به ما او ياد داده

نگهـدارد خدا فخر معلم

===

 

معلم مادر دلسوز باشد

به زحمت بهر ما هر روز باشد

معاشش كم تلاشش بي نهايت

معلم انجمن افروز باشد

===

 

معلم هاي ما بس مهربان اند

به ما چومادران خوش بيان اند

بیاموزند تعليم و صداقت

مربي هاي ما شيرين زبان اند

===

 

به مكتب مي روم نزد معلم

سبق ها خوانم از درس معلم

صداقت، تربيت، تعليم و دانش

بياموزد به من يك يك معلم

===

 

صفا و راستي كار معلم

خداوند هر كجا يار معلم

چومدح او شعار روز گار است

خدايا تو نگهدار معلم

===

 

چو مكتب مي روم آدم شوم من

شهير و تاجور، همدم شوم من

چو علم و فن بياموزم زمكتب

وزير و رهبر عالم شوم من

شعر درباره روز معلم,شعر در باب روز معلم,...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 4 مهر 1395 ساعت: 7:02