ادوارماقبل تاریخ: Prehistory

ساخت وبلاگ

مقدمه :

  قبل از همه لازم به تذکراست که واژه ماقبل التاریخ یا Prehistory  اصطلاحاتیست که نادرست بکاررفته است. زیراهرپدیده از خود تاریخ معینی داشته وهیچ پدیده ئی رانمیتوان درکره خاکی یافت که دارای تاریخ نباشد. از اینکه کاربرد این واژه در تمامی زبانها معمول گردیده وتا کنون هیچ کلمه ویا واژه علمی دیگر که جاگزین آنشده بتواند ارائه نگردیده است، بناءً دانشمندان روی مجبوریت این اصطلاح رابه مفهوم آن دوره ازفعالیت های بشری نسبت داده اند که هنوزخط ایجاد نشده بود.

 

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47

close
تبلیغات در اینترنت