گذری به تاریخ افغانستان کهن (آریانا)

ساخت وبلاگ
چکیده : مقدمه:   کشورعزیزما افغانستان درادوار مختلف تاریخی، مهد پرورش فرهنگها وتمدنها بوده است. ولی طبعاً ما... با عنوان : گذری به تاریخ افغانستان کهن (آریانا) بخوانید :

مقدمه:  

کشورعزیزما افغانستان درادوار مختلف تاریخی، مهد پرورش فرهنگها وتمدنها بوده است. ولی طبعاً مانند سایرملل جهان، تاریخ مردم ماهم آکنده از فرازونشیب ها میباشد. حفریاتی که طی سالهای گذشته در گوشه وکنارکشورماصورت گرفته، نه تنها شرایط مادی زندگی مردم مارا درمقاطع مختلف تاریخ بیان میکند، بلکه تحولات فکری وعقیدتی آنهارا نیزمعرفی میدارد. امروز از برکت همین تحقیقات باستان شناسی میدانیم که مردم ما و یا بخشهای از آن در کدام دورۀ تاریخ، چه آئین و یا مذهبی را پیروی نموده اند؟ کدام امپراتوری ها را خودشان ایجاد کرده اند؟ و به مقابل کدام قدرتهای مهاجم قدعلم نموده اند؟ قمسمی که گفته اند : زمانی یک کشور درمنطقه وجهان تاثیرگذارمی باشد که دارای فرهنگ غنی باشد. بدون شک که چنین است وجواب تمامی این چراوچطورها درروشنای تحقیقات باستانشناسی برملامیگردد. 

  

 

گذری به تاریخ,...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47