آثاروآبدات تاریخی افغانستان | بلاگ

آثاروآبدات تاریخی افغانستان

تعرفه تبلیغات در سایت

مقدمه:  

افغانستان حدود 3000 سال قبل به حیث مرکزتقاطع تمدن های باستان به حساب رفته. چنانیکه نسبت عظمت وموقعیت مهم استراتیژیک آن،  به حیث نقطه تلاقی تمدن های چین، هند واروپا بوده، بدین ملحوظ درطول قرنها توجه ناظرین، مهاجمین وهمچنان تجاران زیادی رابه خود جلب کرده است. اسکندرفاتح بزرگ منطقه، در300 ق.م وعبور راه ابریشم دراوایل هزاره آخر ازطریق افغانستان مرکزی، تجارت، فرهنگ وآین را بین  تمدن های مهم غرب وشرق به وجودآورد. تمام این تمدنها اثرات ونشانه های خودرا بالای مردم وفرهنگ این سرزمین بجا گذاشته. طورمثال مکان بسیارمهیج وجالب دیریا معبد بامیان است جای که  مسیرتجارت ازطرف جنوب ازهند وازطرف غرب امپراتوری روم را باچین وصل میساخت و محصول غنامندی افغانستان درقدیم بود.

 

...
نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47