فرق بین تمدن وفرهنگ

ساخت وبلاگ
چکیده : فرق بین تمدن وفرهنگ:   روند متوازن یک جامعه درابعاد مختلف مادی ومعنوی عبارت ازتمدن است ویابه عبارت د... با عنوان : فرق بین تمدن وفرهنگ بخوانید :

فرق بین تمدن وفرهنگ:

  روند متوازن یک جامعه درابعاد مختلف مادی ومعنوی عبارت ازتمدن است ویابه عبارت دیگرمجموعه ساخته ها واندوخته های مادی ومعنوی درجامعه بشری راتمدن گویند. وقتی میگویم ساخته های انسانی، مقصود آن چیزی است که درطبیعت درحالت عادی وجود ندارد وانسان آنرامیسازد. مقصود ازاندوخته ها عبارت ازانباری ازتجربه ها، داده ها ودانشها، قراردادها واختراعات گذشته که  جامعه به میراث میگیرد. انسان دوقسم چیز میسازد مادی ومعنوی یکی چوکی میسازدکه مادیست دیگری شعرمیسراید که معنویست مجموعه علوم معنویست مثلاً : شعر، ادب، مذهب، خط، هنروعلوم مربوط به آن جزءِ ساخته های معنوی بوده وجزءِ فرهنگ است. آنچه نیازغریزی وطبیعی انسانرابرآورده میکند مادیت است وآنچه که نیاز غیرمادی غیرطبیعی وغیرغریزی انسانرابرآورده میکند معنویست. بناً وجوه معنوی تمدن رافرهنگ گویند. موفق باشید

خوشحالم ازاینکه به صفحه ای ما سرزدید امیدوارم مطالب ناچیزمنشورمقبول خاطرتان واقع شده درضمن چشم به راه نظریات و پیشنهادات نیک تان درزمینه هستیم. تشکر !

فرق بین تمدن و فرهنگ,فرق بين تمدن و فرهنگ,فرق بین تمدن و فرهنگ چیست,...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47