ارزش میراث باستانشناسی | بلاگ

ارزش میراث باستانشناسی

تعرفه تبلیغات در سایت

ارزش میراث باستانشناسی:

میراث ارزشمندباستان شناسی منابع وزیرساخت توسعه پایداربه ویژه درگردشگری فرهنگی است، میراث باستان شناسی برپایه معیارهای میراث جهانی دربرگیرنده لایه های گوناگون، پیکرها وساختارها، لایه های زمانی وتاریخی، لایه های فرهنگی ومهمترازهمه لایه های میراث معنوی اثروسازگاری انسان با طبیعت ومحیط زیست خودوپیوندچندفرهنگی آن است. میراث فرهنگی هدیه ای ازگذشته به آینده است، حامل پیام بشریت است، ازگذشته هابه مااختلات میکند وباالآخره یافته های باستان شناسی گنجینه های ارزشمندی ازدانش وفناوری ونشانگرنبوغ انسانی دربهره وری وپاسخگوئی است.   موفق باشید

خوشحالم ازاینکه به صفحه ای ما سرزدید امیدوارم مطالب ناچیزمنشورمقبول خاطرتان واقع شده درضمن چشم به راه نظریات و پیشنهادات نیک تان درزمینه هستیم. تشکر !

...
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47